Search here

Awit ng Pasasalamat Lyrics | Musikatha Kids


Awit ng Pasasalamat Lyrics
Awit ng Pasasalamat Lyrics | Musikatha Kids

Kaybuti ng Panginoon
Ang tulad ko'y binigyan N'ya ng buhay, napuno ng kulay.

Wala na akong mahihiling
Dahil sa handog Niyang walang katulad, na mga magulang.

Kapag ako'y nalulumbay, handa akong kalingain
Kapag ako'y nagkukulang, unawa ang laan sa 'kin.

Salamat sa Panginoon 'pagkat binigyan N'ya ako
Ng mga magulang na lubos lubos ang pagsinta.

Katulad ng pag-ibig ni Hesus sa mundong ito
Salamat Oh Panginoon para sa aking Ama't Ina.

Purihin ang Panginoon
Sa buhay ng aking mga magulang 'di S'ya nagkulang.

Dahil sa kanilang buhay
Ang aral ni Hesus ay natutunan, ipinamuhay.

Kaya't sa aking pagtanda, ang aral ay dala dala
Ang bilin ni Ama't Ina sa puso'y iuukit na.

Salamat sa Panginoon 'pagkat binigyan N'ya ako
Ng mga magulang na lubos lubos ang pagsinta.

Katulad ng pag-ibig ni Hesus sa mundong ito
Salamat Oh Panginoon…

Salamat sa Panginoon 'pagkat binigyan N'ya ako
Ng mga magulang na lubos lubos ang pagsinta.

Katulad ng pag-ibig ni Hesus sa mundong ito
Salamat Oh Panginoon para sa aking Ama't Ina.
[ ↑ ] TopMore Worship Song LyricsHome