Search here

Isang Pag-ibig Lyrics | Musikatha Kids


Isang Pag-ibig Lyrics | Musikatha Kids
Isang Pag-ibig Lyrics | Musikatha Kids

Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay 'di nagmamaliw
'Di nagbabago, tapat, wagas at totoo

Ang pag-ibig Niyang dalisay, sa akin at sa'yo
Atin nang ibahagi, ang pag-ibig ni Cristo

Isang pag-ibig na, magbubuklod sa atin
Magbibigay liwanag sa, mga naninimdim

Atin nang abutin, at isabog sa dilim
Dinggin ang pag-ibig ng Diyos

Pag-ibig Niya sa atin

Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay 'di nagmamaliw
'Di maglilikat, sapat, ang pag-ibig Niya sa lahat

Ang pag-ibig Niyang dalisay sa akin at sa'yo
Atin nang ibahagi, ipamalita sa mundo

Isang pag-ibig na magbubuklod sa atin
Magbibigay liwanag sa, mga naninimdim

Atin nang abutin, at isabog sa dilim
Dinggin ang pag-ibig ng Diyos

Pag-ibig Niya sa atin

Sa batang katulad ko
Maging kahit kanino

Napakadakilang pag-ibig
Pag-ibig na totoo

Totoo

Isang pag-ibig na magbubuklod sa atin
Magbibigay liwanag sa, mga naninimdim

Atin nang abutin, at isabog sa dilim
Dinggin ang pag-ibig ng Diyos

Pag-ibig Niya sa atin
Pag-ibig Niya sa atin…
[ ↑ ] TopMore Worship Song LyricsHome